TA STRU KTURA

architektura | design

ČSOB

místo | ČSOB pobočky    studie | leden-únor 2019    spolupráce | grafika - Jakub Šolín

Koncepční návrh redesignu pobočkové sítě ČSOB, jehož hlavním výrazovým prvkem je modrotisk s novým pohledem jak na grafiku, tak i na techniku zpracování.

ČSOB nový koncept bankovní pobočky
ČSOB nový koncept bankovní pobočky
ČSOB nový koncept bankovní pobočky
ČSOB nový koncept bankovní pobočky
ČSOB nový koncept bankovní pobočky