TA STRU KTURA

architektura | design

rekonstrukce v zámecké zahradě

místo | Praha   studie | jaro 2017   klient | soukromá osoba

citlivá rekonstrukce v zámecké zahradě
citlivá rekonstrukce v zámecké zahradě
rekonstrukce v zámecké zahradě původní stav